Home » Reference » Elektrárna ČEZ a.s., Mělník

Elektrárna ČEZ a.s., Mělník

Tepelná elektrárna Mělník je vybavena klimatizačním zařízením pro chlazení budiče generátoru vyrábějící elektrický proud.

Vnitřní podstropní jednotky jsou rovnoměrně umístěny tak, aby správně ochlazovaly rozvaděče a transformátory v této rozvodně.

Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na severní straně elektrárny ve výšce 3,5 m.

Celkový chladicí výkon chladicího zařízení je 26,4 kW.


Sms zdarma | Látky | Stavební materiály