Home » Reference » Elektrárna ČEZ a.s., Mělník

Elektrárna ČEZ a.s., Mělník

elektrarna_melnik_1.jpgelektrarna_melnik_1.jpg

elektrarna_melnik_2.jpgelektrarna_melnik_2.jpg

elektrarna_melnik_3.jpgelektrarna_melnik_3.jpg

Tepelná elektrárna Mělník je vybavena klimatizačním zařízením pro chlazení budiče generátoru vyrábějící elektrický proud.

Vnitřní podstropní jednotky jsou rovnoměrně umístěny tak, aby správně ochlazovaly rozvaděče a transformátory v této rozvodně.

Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na severní straně elektrárny ve výšce 3,5 m.

Celkový chladicí výkon chladicího zařízení je 26,4 kW.