Home » Reference » DAIKIN Altherma

DAIKIN Altherma

První instalace tlakového systému solárních kolektorů s tepelným čerpadlem DAIKIN Altherma v ČR. Firma MULTI KLIMA jako první aplikovala kompletní systém DAIKIN Altherma s tlakovým systémem solárních kolektorů fy. DAIKIN. Solární systém DAIKIN umožňuje prostřednictvím externího tepelného výměníku přenos solárního tepla do zásobníku teplé vody DAIKIN Altherma. Na rozdíl od zásobníků s dvěma tepelnými výměníky umožňuje tento systém efektivní ohřev celého obsahu zásobníku solárním teplem a v případě potřeby i energií tepelného čerpadla. Jedná se o propracovaný systém tepelného čerpadla vzduch/voda s kombinovaný se solarními panely pro úsporné vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody.